Loading…
SİTE ARAMASI

Brunel Üniversitesi BSc Criminology

Brunel Üniversitesi, BSc Criminology programını öğrencilere sunuyor. Kriminoloji; sosyal, politik ve kamusal anlaşmazlıkları inceleyen ve sürekli hızla gelişen ve değişen bir konudur.

Programın modülleri:

  • Suç, Media, Toplum
  • Çocuk Suçları ve Adaleti
  • Siber Suçlar
  • Çeteler, Sokak Kültürü ve Suçları
  • Irk, Suç ve Ceza Adaleti

Brunel’deki bu program; öğrencilerin düşünsel, kişisel ve profesyonel yeteneklerini geliştirmelerinde yardımcı olarak “critical criminologist” olmalarını sağlayacak. Sosyal adalet merkezli bu eğitim, suç, ceza adaleti gibi bilgilerin yanı sıra, geniş çapta toplumsal kontrol, toplumsal eşitsizlik, toplumsal zarar ve ötekileştirme gibi konuları da kapsayacaktır.

Brunel’de BSc Criminology öğrencisi olmak, çevresine, bireysel ve profesyonel anlamda olumlu, değerli ve etik katkılarda bulunacak potansiyele sahip bir birey anlamını taşıyacaktır.