Loading…
SİTE ARAMASI

Burslar

Öğrencilerin İngiltere’deki eğitimleri sırasında okullarından ya da okul dışı kuruluşlardan hak kazanabileceği değişik burs seçenekleri bulunmaktadır. British Side olarak öğrencilerimize başvuru süreçleri boyunca burs opsiyonları hakkında bilgilendirme sürekli yapmakta, okullarımızdan gelen duyuruları kendileriyle paylaşmaktayız.

UK eğitimi için sunulan temel burs seçenekleri şu şekildedir:

  • Chevening Bursları: Chevening, Birleşik Krallık Hükümetinin küresel liderleri geliştirmeyi amaçlayan uluslararası ödül programıdır. Chevening bursu dünya çapında geleceğin liderlerine, etkileyicilerine, karar vericilerine eşsiz bir eğitim imkanı sağlamaktadır. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı ve ortak kuruluşlar tarafından finanse edilen Chevening Yüksek Lisans Burslarına hak kazananlar dünya çapında Birleşik Krallık Büyükelçilikleri ve Yüksek Komisyonlar tarafından bizzat seçilirler:
  • Jean Monnet Bursları: Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile hayata geçirilen Jean Monnet Burs Programı, seçili bursiyerlere en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınmaktadır. Burslar, ülkemizin AB’ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis edilmektedir.
  • YÖK Yurtdışı Bursları: Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen b​urs ve destekler her sene yüksek lisans seviyesinde belirlenmiş konular için sunulabilmektedir.
  • GREAT Bursları: GREAT Bursları, Birleşik Krallık üniversitesinde bir yıllık lisansüstü eğitimi almak isteyen 18 ülkedeki öğrencilere sunulan bir burs programıdır.

İngiltere’de eğitim ile öğrencilerin geleceklerine yaptıkları yatırım için okullar da destek oluyor. Üniversiteler ‘kısmi burs’ kapsamında okul ücretleri üzerinden %50’ye yakın indirim imkanı sağlayabilmektedir.

Güncel burs haberlerimiz: